انجمن جهانی علوم طيور
شاخه ايرانبدینوسیله به اطلاع کلیه علاقمندان به عضویت و همچنین اعضا فعلی می رساند تعرفه ثبت نام در سال 2023 را در برگه عضویت مشاهده نمایند.

 

تلفن تماس سریع

021-66907345-6

09123909971


آماده شنیدن پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم


برای آگاهی از خدمات انجمن و یا وجود هرگونه پرسش درباره عضویت و شرایط آن با ما تماس حاصل نمایید.


از عمده اهداف شاخه ايرانی انجمن از بدو تشکيل ايجاد ارتباط علمی با ساير مراکز علمی و کشورهای توسعه يافته در صنعت مرغداری بوده است.

ارتقاء سطح علمی و عملی دست اندرکاران صنعت طيور