عضویت و تمدید

عضویت در سایت

حق عضویت : سه میلیون ریال

شماره حساب: 2-3103844-800-124 اقتصاد نوین شعبه توحید

بنام مصطفوی - شریعتمداری - صالحی

آغاز ثبت نام و تمدید عضویت سال 2021

برای عضویت و یا تمدید با واریز مبلغ سه میلیون ریال
به حساب 2 - 3103844 - 800 - 124
بانک اقتصاد نوین شعبه توحید و درج شماره رسید بانک در فرم ثبت نام و تکمیل وارسال آن از طریق سایت اقدام نمایید .

ضمنا با استفاده از شماره شبا IR630550012480003103844002 امکان پرداخت اینترنتی وجود دارد

خاطر نشان می سازد که در سال 2021 نیزفصل نامه (WPSJ) تنها به صورت دیجیتالی و کد دسترسی با داشتن شماره عضویت به ایمیل اعضا ارسال خواهد شد که از محاسن این اقدام قابلیت دسترسی به تمامی نشریات قبلی از شماره اول و جستجو برای یافتن موضوعات مورد نظر می باشد. لطفا مجددا ادرس را کنترل نمایید و کد پستی (نه صندوق پستی) را حتما قید فرمایید.

لطفا صبر کنید